ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

HACCP

To κατάστημα μας “ΦΩΤΟΥ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ” (και κατ΄επέκταση το myfotou.gr) εφαρμόζει τις βασικές αρχές του HACCP «Hazard Analysis and Critical Control Points».

Πρόκειται για μία σειρά απλών διαδικασιών και πράξεων μέσα από τις οποίες μπορούμε να εξασφαλίσουμε την υγιεινή των τροφίμων που διαθέτουμε και ειδικότερα του τελικού προϊόντος.

Οι διαδικασίες αυτές βασίζονται στον εντοπισμό, την επίβλεψη, την αποτελεσματική διαχείριση και την παρεμπόδιση της επικινδυνότητας που μπορεί να προκύψει κατά την διαδικασία παραγωγής ή σύνθεσης τροφίμων.

Η εναρμόνιση της εταιρίας μας με τις αρχές του συστήματος HACCP εγγυάται την υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων που παράγουμε και διανέμουμε, καθώς αι την δέσμευσή μας για συνεχή ανάπτυξη στην αγορά των ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων.